Dobra naplata dugovanja

Naplata dugovanja od potrošača ove godine nešto je bolja nego prethodnih, saznajemo u Javnom preduzeću “Toplifikacija” u Sremskoj Mitrovici.

Razlog za to je i niz povoljnosti koje preduzeće pruža svojim korisnicima, te je reprogram i dogovor sa onima koji su u teškoj finansijskoj situaciji jedan od vidova regulisanja dugovanja.

Direktor pomenutog preduzeća Slavko Sladojević ističe da će se sa tom praksom koja se pokazala delotvorna i nastaviti.