Demonstriran rad amfibijskog vozila na Obedskoj bari

U cilju očuvanja ekosistema, sprečavanja eutrofizacije i bujanja vodene vegetacije a postepenog povećavanja vodenih površina, na Obedskoj bari, Specijalnom rezervatu prirode, demonstriran je rad specijalnog amfibijskog vozila za rad u zaštićenim područjima. Osnovna namena vozila je čišćenje priobalja, podvodnog rastinja i teško prustupačnog močvarnog tla.

Vojvodinašume, koji su upravljači Obedskom barom i švedska firma koja je proizvođač vozila izveli su promotivnu demontraciju.

Upravljač šumama Obedske bare Vojvodinašume, jedan su od pokretača promotivne demonstracije rada švedskog amfibijskog vozila za rad u zaštićenim područjima. Ovo vozilo, sa radnim alatom specijalno prilagođenim za uklanjanje invazivne drvenaste i žbunaste vegetacije, predstavlja pomak u očuvanju životne sredine.

Mašina je napravljena kao amfibijsko vozilo a poenta je korišćenje raznih alata u zavisnosti od vegetacije i terena, što je i prezentovano.

Pokrajinske nadležne institucije podržavaju ovakve akcije, koje direktno utiču na očuvanje prirodnih bogatstava.

Kako je rečeno na demonstraciji, zarastanje vlažnih područja koje dovodi do narušavanja ekosistemskog diverziteta, posebno kada su u pitanju močvarna staništa može se usporiti za duži period korišćenjem jedne ovakve mašine.