Voda na Savi kod Sremske Mitrovice bezbedna za kupanje

Voda na reci Savi hemijski i bakteriološki je bezbedna za kupanje, podaci su Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica.

Analiza vode vršena je na četiri tačke duž reke Save i to na Maloj plaži, kod Dispanzera, na početku Velike plaže i deonica Stojšića Bogaz.

Prema pravilniku i uredbi voda zadovoljava fizičko-hemijske, mikrobiološke i biološke kriterijume za površinske vode namenjene kupanju i rekreaciji.