Veća bezbednost na opštinskim putevima

Možda jedan od najvažnijih ciljeva lokalne samouprave u Pećincima jeste bezbednost svih učesnika u saobraćaju na opštinskim putevima. U tu svrhu izrađena je Strategija bezbednosti saobraćaja a Akcioni plan strategije za period 2015-2020. godina, usvojen je na 14. Skupštini opštine Pećinci. Strategijom su predviđeni prvi koraci ka povećanju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, posebno dece.

Izrađenom Strategijom detaljno su utvrđeni problemi usled velikom broja teretnog saobraćaja, kritične tačke, kao i dani i satnica najvećeg broja saobraćajanih nezgoda. Prema rečima Đorđa Vranješa predstavnika firme koja je izradila strategiju, pomoću namenskih finansijskih sredstava za bezbednost saobraćaja, cilj je staviti pećinačku opštinu u red vodećih u ovoj oblasti.

Nakon usvajanja Akcionog plana na održanoj Skupštini, sledeći korak je izrada projekata na prvom mestu za najkritičnije saobraćajnice potencijalno opasne za učesnike.

Lokalni Savet za bezbednost saobraćaja protekle dve godine organizovao je niz aktivnosti u cilju povećanja bezbednosti na opštinskim putevima.

Aktivnosti i akcije Saveta za bezbednost saobraćaja Opštine Pećinci pokazali su i rezultate koji su se manifestovali kroz smanjen broj poginulih u protekloj godini za 50% kao i manji broj saobraćajnih nezgoda za 25%.