Uticaj traktora na zemljište

preuzeta fotografija

Poljoprivredna mehanizacija može da prouzrokuje dugotrajne efekte na pogoršanje strukture tla. Traktor može naštetiti zemljištu težinom što može prouzrokovati smanjenje prinosa i zagađenje poljoprivrednog zemljišta. Rezultat obrade zemljišta u nepovoljnim uslovima prekomerne vlažnosti je trajno pogoršanje strukture i mora se izbegavati, kako bi se smanjila zbijenost tla, povećao kapacitet za vazduh i mogućnost odvodnje viška vode. Težina i veličina mehanizacije se značajno povećava poslednjih desetak godina. Sabijanje površinskog sloja zemlje može smanjiti rod od 5 do 15 %, što može biti privremeno, ako se tlu posveti dovoljno pažnje u suprotnom ako se sabijanje zemlje nastavi gubitak prinosa će biti neminovan.