U Gradskoj kući održana promocija programa “Mladi su zakon”

Promocija programa “Mladi su zakon” održana je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici, kako bi se mladima sa teritorije Srema ukazalo na značaj društvenog aktivizma u svrhu poboljšanja uslova života u lokalnoj zajednici.

Projekat “Mladi su zakon – Zapadna Vojvodina” predstavnicima omladine sa teritorije Srema, održali su aktivisti Somborskog edukativnog centra, a program podržava projekte mladih u cilju podsticanja i volontiranja omladine. Projekat se realizuje sedmu godinu zaredom, a namenjen je udruženjima mladih i neformalnim grupama.

“Pozivamo sve mlade iz Sremskog, Južnobačkog i Zapadnobačkog okruga da se prijave. Ono što je interesantno je da mogu da se prijave neformalne grupe, dakle, ne mora postojati udruženje. Dovoljno je da se skupe mladi iz naseljenog mesta i prepoznaju problem u lokalnoj zajednici”, naveo je Dragan Nikodijević, predsednik UO SEC Sombor.

Konkurs je otvoren 15. juna i trajaće do 10. jula, a projekti koje mladi mogu da predlože kako bi učestvovali na konkursu, odnose se na nekoliko oblasti.

TEME KONKURSA:

  • Uređenje prostora u kojima mladi provode vreme
  • Akcije zaštite životne sredine
  • Promocija očuvanja kulturne baštine
  • Promocija međugeneracijske saradnje
  • Promocija razumevanja, tolerancije i jednakih šansi za mlade
  • Promocija zdravih i bezbednih stilova života
  • Promocija solidarnosti i humanosti
  • ICT edukacije
  • Nove ideje

Partner na projektu “Mladi su zakon” je i Gradska uprava za omladinu grada Sremska Mitrovica, koja podržava omladinski aktivizam.

“Gradska uprava za omladinu i Kancelarija za mlade su se uvek trudili da na inicijative koje dolaze sa strane odgovore na pozitivan način. Vrlo rado smo prihvatili da budemo partneri na projektu i da ukažemo mladima da postoji šansa da apliciraju i dobiju sredstva kako bi rešili problem sa teritorije našeg grada”, izjavio je Milorad Popadić, stručni saradnik GU za omladinu Sremska Mitrovica

Za finansiranje projekata u okviru programa “Mladi su zakon” izdvojeno je ukupno milion dinara, dok će za pojedinačne projekte biti izdvojeno od 40 do 100.000 dinara, uz podršku Ministarstva omladine i sporta. U okviru programa realizovaće se i 47 volonterskih kampova širom Srbije.