Slađan Mančić izabran za predsednika opštine Ruma

Slađan Mančić izabran je za predsednika opštine Ruma, tajnim glasanjem sa 37 odbornička glasa a njegova zamenica glasovima odbornika je Marija Stojčević, dosadašnji vršilac ove funkcije.

Imenovani su i članovi veća: Božana Stanimirović, dr Jovan Krompić, Milenko Sekulić, Aleksandar Bundalo, Svetozar Korov, Brane Knežević, Ivana Bojanić, Živko Stojković, Perica Gaković, Stojan Marković i Siniša Lilić.