Repa u dobrom stanju

Repa je u dobrom stanju uprkos intenzivnoj borbi koja je vođena sa korovima u proteklom periodu. Štetočine nisu pravile veće probleme u ovoj kulturi a bolesti nema jedino od čega se strahuje to je pojava cerkospore a na prvi signal o mogućem problemu koji ovo najznačajnije oboljenje šećerne repe u našim agroklimatskim uslovima može da napravi pristupiće se zaštitnim tretmanima.

Kada je obradiva površina zakorovljena neophodno je pristupiti dugoročnom i sistematskom suzbijanju. Posla je ove godine do sada bilo u većem obimu govore oni koji se uzgojem šećerne repe bave više decenija. Možda i najveće probleme pravio je divlji sirak kojeg iako je sve ispoštovano još uvek ima na parcelama. Sistem mera suzbijanja mora obuhvatati kako agrotehničke mere tako i primenu herbicida.

Sledeća borba uslediće sa prvim nagoveštajima stručnih lica o napadu cerkospore poznatije kao pegavost lišća. Bolest se javlja učestalo, a u pojedinim godinama može izazvati značajno smanjenje prinosa i pogoršanje kvaliteta korena repe, pogotovo ukoliko se ne sprovodi adekvatna i pravovremena zaštita.

Prvi simptomi pegavosti lišća u našim uslovima obično se javljaju krajem juna i početkom jula. Izuzetno toplo vreme početkom leta može uticati na pojavu simptoma pegavosti 10–15 dana ranije. Kako navode stručnjaci cerkospora se može kontrolisati samo gajenjem tolerantnih sorti šećerne repe, jer se na njima parazit sporije razvija pa se uspešnija zaštita može ostvariti sa manjim brojem prskanja fungicidima kao i adekvatnim agrotehničkim merama.