Prikupljanje ambalažnog otpada

Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji u saradnji sa rumskom Poljoprivrednom stručnom službom, opštinama Ruma, Irig i Pećinci, organizovaće prikupljanje ispranog ambalažnog otpada, u periodu od 20. do 23. juna.

Akcija je besplatana a preporuka za poljoprivrednike je da ambalažu dobro isperu nakon pražnjenja, te odlože na bezbedno mesto do preuzimanja.