Otvaranje novih radnih mesta prioritet nove vlasti u Šidu

Jedan od najvećih prioriteta nove vlasti u opštini Šid je otvaranje radnih mesta. Čelni ljudi šidske opštine rade na stvaranju uslova za nove investicije, koje će omogućiti zapošljavanje. Prvi rezultati već se vide, a dokaz tome je izgradnja carinskog skladišta, koje će pored direktnog zapošljavanja stvoriti uslove za otvaranje novih radnih mesta u pratećim delatnostima.

Firma AB Royal novo carinsko skladište gradi na putnom pravcu na samom izlasku iz Šida prema Vašici. Preduzeće iz Prijepolja bavi se špediterskim poslovima, te poslovima uvoza i izvoza. U izboru lokacije za izgradnju carinskog prostora jedan od presudnih faktora bila je i logistička podrška koju je ovoj investiciji pružila Opština.

Ova investicija veoma je značajna za opštinu Šid i novo rukovodstvo čiji je najveći prioritet otvaranje novih radnih mesta.

Građani šidske opštine pozdravljaju svaki napor da se stvore uslovi za zapošljavanje mladih i njihov ostanak u Šidu.

Svečano otvaranje novog carinskog skladišta i početak rada očekuje se u narednih dvadesetak dana, tačnije do 10. jula.