Nova John Deer Harvester mašina za Vojvodinašume

JP Vojvodinašume nabavilo je novu multifunkcionalnu mašinu, John Deer Harvester, čija je primopredaja i prezentacija obavljena u Šumskoj upravi u Moroviću.

Ovo je druga mašina tog tipa koju je ovo JP nabavilo, s obzirom da je prva kupovina 2008. pokazala pozitivne efekte.

Harvester je mašina koja vrši obaranje stabla, kresanje grana i krojenje tehničkog drveta. Jedan od najznačajnijih efekata Harvestera je humanizacija posla, s obzirom da je posao sekača jedan od najtežih poslova.