Mitrovica kao primer

Grad Sremska Mitrovica još jednom je okarakterisan kao grad za primer. Ovaj put u oblasti poljoprivrede. Naime, danas su predstavnici Agencije za ruralni razvoj tog grada prisutnim posetiocima iz Opštine Požega predstavili svoj rad kao dobar primer za osnivanje takve Ustanove, koju Požega još uvek nema a planira da formira.

Grad Sremska Mitrovica sa svojom Agencijom za ruralni razvoj poslužiće kao dobar primer opštini Požega koja bi trebalo u narednom periodu da formira sličnu organizaciju. Mitrovčani su im danas na sastanku u gradskoj kući prezentovali svoj rad i način na koji funkcionišu. Udruženje građanja Forum civilne akcije odabrao je sam Sremsku Mitrovicu da im prenese iskustva sa osnivanjem, zbog preporuka koje su dobili.

Za Sremsku Mitrovicu, kažu današnji posetioci, da je primer zbog dobrog odziva poljoprivrednika koji koriste subvencije za stočarstvo i ratarstvo a u čemu im Agencija za ruralni razvoj pomaže, kako pri pripremanju dokumentacije, tako i apliciranju. Nadležni u Požegi kažu da žele to i za svoje poljoprivrednike, među kojima je do sada stopa ostvarenih subvencija bila mala.

Sremskomitrovačka Agencija postoji već tri godine. Njen osnovni cilj je da pomaže poljoprivrednicima pri registraciji gazdinstava, ali prevashodno u povlačenju sredstava iz domaćih, ali i stranih fondova, pretežno evropskih do sada. Jedan broj poljoprivrednika na taj način ostvarilo je mogućnosti na dodatna sredstva koja su im pomogla pri nabavci repromaterijala, opreme i stoke.