Luk u dobrom stanju

Domaći luk pogačar u Sremu nema većih problema sa štetočinama kao što su tripsi i lukova muva. Razlog tome je pravovremeno delovanje povrtara sa primenom zaštitnih preparata. Rod na otvorenom je u dobrom stanju i očekuje se dobar prinos.

Luk je dosta otporan prema niskim temperaturama, pa mu hladnije vreme sa padavinama u proteklom periodu koji je iza nas nije nanelo štetu ni usporilo rast. Za kvalitetan razvoj neophodno je poštovanje agrotehničkih mera kao što su plodored, pravovremena setva, ali i nega koja se obezbeđuje navodnjavanjem. Kako je sve navedeno ispoštovano problemi sa štetočinama su izbegnuti.

Luk je biljka s vrlo malo korenovih dlačica, pa je moć usisavanja vode vrlo slaba. Navodnjavanje mora biti intezivnije tokom suvog vremena, pogotovo dok se oblikuju biljke. U godini kao što je ova to nije mera koja se mora intenzivno sprovoditi obzirom da kiša ima u solidnim količinama. Uskoro sledi i vađenje luka jer stabljike svoj posao privode kraju.

Kako luk ima visoku hranjivu vrijednost, pospješuje varenje, a svojim antiseptičkim djelovanjem pomaže i radu disajnih organa pri prehladi svakako će biti tražena kultura na pijacama. To doprinosi dobrom plasmanu robe ali i onome zbog čega se prvenstveno gaji a to je dobroj zaradi.