Kampanja o značaju samodoprinosa

Opštinsko veće u Šidu je na protekloj sednici razmatralo Izveštaje o radu Mesnih zajednica u protekloj godini te programe rada za tekuću godinu. Tek nekolicina sela ima važeće samodoprinose, koji su bitni za funkcionisanje Mesnih zajednica.

Nova lokalna vlast planira kampanju koja bi trebalo da objasni značaj samodoprinosa, posebno u selima u kojima meštani na referendumima nisu podržali nove samodoprinose.