Ishrana ovaca

Ovce se kod nas najčešće gaje u ekstenzivnim uslovima. Tu su uslovi držanja vrlo oskudni, što se tiče smeštaja a posebno ishrane koja je mahom paša uz ređu prihranu kabastom i koncentrovanom hranom.

Pašnjaci su takođe vrlo oskudni poštose retko primenjuju određene agrotrhničke mere u cilju popravke njihovog botaničkog sastava. Uz odgovarajuću popravku ishrane može se znatno povećati proizvodnja mesa, mleka, kao i broj rođenih jagnjadi.