Zlatna matura učenika TŠ “Mihajlo Pupin”

Posle 50 godina, u školskim klupama našli su se maturanti TŠ “Mihajlo Pupin” u Inđiji na proslavi zlatne mature. Ispred zgrade škole okipilo se njih 13-oro, raspoloženi i pomalo uzbuđeni s obzirom na to da se neki nisu videli pola veka.

Tehnička škola “Mihajlo Pupin” je tada imala 4 od 23 odeljenja. Prava retkost kada su u pitanju visoke godišnjice matura je da je bilo i troje živih profesora, a zlatne maturante pozdravio je direktor škole.

Ova slavljenička generacija se do sada sastajala na deset godina, poslednji put 2006. godine, a sada su odlučili da se sastanu svake godine, poslednje subote u zlatnom maju.