Visoka brojnost lisnih vaši

Na većini pregledanih lokaliteta pod pšenicom konstatovana je visoka brojnost lisnih vaši. Razlog tome su povoljni vremenski uslovi u vidu toplog vremena koje je trenutno prisutno.

Lisne vaši se vrlo brzo razmnožavaju i mogu imati 7 do 8 generacija godišnje, a u posebno povoljnim uslovima čak i do 15 ističu stručnjaci.

Štete koje one prouzrokuju su direktne i nastaju njihovom ishranom, jer vaši sisaju biljne sokove i na taj način izazivaju deformacije biljnih delova. Indirektne štete čine prenoseći viruse, naročito virus patuljavosti pšenice. Lisne vaši izlučuju mednu rosu, pa time utiču i na stvaranje povoljnih uslova za razvoj gljiva.

Primena insekticida na bazi piretroida, koji deluju kontaktno sada je preporuka stručnjaka. Primena insekticida posle mlečne zrelosti se ne preporučuje.