Suficit 13 miliona dinara u Opštini Pećinci

Na održanoj 14. sednici Skupštine opštine Pećinci, odbornici su između ostalog usvojili i Odluku o završnom računu budžeta Opštine Pećinci.

Prema rečima Dejana Živanovića, pomoćnika predsednice Opštine Pećinci, novac u budžetu je usmeravan u pravom smeru, izveštaj o tokovima novčanih sredstava je izbalansiran, stalna budžetska rezerva nije korišćena, te je suficit od 13 miliona dinara veoma zadovoljavajući.

“Ukupni prihodi i primanja za 2015-tu su 857 miliona dinara, ukupni rashodi i izdaci 844 miliona, ostvaren je suficit od 13 miliona i to je odličan rezultat. Budžet je izbalansiran a projekcije koje su rađene na početku godine su bile realne”, kazao je za našu televiziju Dejan Živanović, pomoćnik predsednice Opštine Pećinci.