Poseta zamenika ambasadora Australije Sremskoj Mitrovici

Zamenik ambasadora Australije Glen Morison danas je posetio Sremsku Mitrovicu povodom završne konferencije za medije na temu „Suport inclusion” koji je finansirala Ambasada Australije Projekat podržava inkluziju i njeno utemeljenje u širu društvenu zajednicu, a organizovali su ga Udruženje SM omladinski centar, Agencija za ruralni razvoj Sremska Mitrovica u saradnji sa školom Radivoj Popović. Takođe, gradonačelnik Branislav Nedimović održao je sastanak sa zamenikom ambasadora na temu nastavka saradnje i u drugim oblastima.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović danas je ugostio zamenika ambasadora Australije Glen Morisona, povodom završetka projekta „Podržimo inkluziju” koju je finansirala australijska ambasada. Na održanoj konferenciji za medije predstavljeni su zaključci projekta kojim se razvija negovanje tolerancije i edukacije mladih ljudi da bi svi trebali da imaju jednaka prava bez obzira na različitost.

Kako je istaknuto na današnjoj konferenciji, cilj projekta je unapređenje nivoa socijalizacije, obezbeđenje opreme za rad i razvoj veština, kao i znanja i kreativnosti dece sa posebnim potrebama. Primer za to je obezbeđena oprema za školu Radivoj Popović koju pohađa ta grupa dece, u vidu interaktivne table i x-box opreme.

Prvenstveno u okviru ovog projekta jedan od najvažnijih ciljeva jeste bio da kroz razna predavanja i razgovore sa decom iz ruralnih sredina približi se problem diskriminacije dece sa posebnim potrebama. Održan je niz zajedničkih radionica sa školskom decom u ruralnim područjima i na taj način je podignut nivo svesti jednog broja mladih o značaju inkluzije dece u širu društvenu zajednicu.

Ovaj projekat finansirala je australijska ambasada sa oko 500 000 dinara, ali ovde se saradnja ne završava, već se i u narednom periodu planira nastavak inkluzije.