Kruškina buva

Prva generacija kruškine buve uspešno je suzbijena u krušicima okoline Šida ističu voćari. Štetočina napada krušku a ima 4 do 5 generacija godišnje. Leto je vreme njenog razvoja. Što je intenzivnija proizvodnja prisutna u zasadu kao što je intenzivno đubrenje, navodnjavanje, rezidba tada su i problemi sa kruškinom buvom veći jer polaže više jaja, brže se razmnožava, proizvodi više medne rose i postaje ograničavajući faktor u proizvodnji. Predstoji priprema za borbu sa drugom generacijom kako bi se očuvala rodnost i kvalitet plodova.

Štetočina intenzivne proizvodnje kažu stručnjaci je kruškina buva. Štete čine larve koje se hrane sišući sokove iz biljke. Javljaju se u vidu kolonija i ishranom mogu izazvati potpuni zastoj rasta. Proizvode obilno mednu rosu i to su indirektne štete koje znaju biti veoma značajne zbog toga što se na mednoj rosi razvija gljiva čađavica. Sa ovim problemom tačnije sa prvom generacijom od mogućih pet uspešno su se izborili voćari u okolini Šida primenom insekticidnih tretmana.

Neophodno je pratiti dinamiku polaganja jaja i piljenje larvi kruškine buve da bi se odredio moment za njihovo suzbijanje koje treba obaviti pre nego što štetočina formira kolonije i počne sa lučenjem medne rose. U vreme masovnog piljenja larvi primenjuju se sa uspehom preparati na bazi aktivne materije abamektin. Vremenske prilike u proteklom periodu nisu išle na ruku kruškama. Česte temperaturne oscilacije i dva mraza koja su pogodila ovo područje u proteklom periodu doprineli su proredi plodova u voćnjaku.

U narednom periodu sledi polaganje jaja i piljenje larvi druge letnje generacije kruškine buve sa kojom će se voćari morati boriti ukoliko žele dobar prinos i kvalitet roda. Otežavajuća okolnost po pitanju efikasnosti insekticida je obrazovanje medne rose tokom letnjih meseci na kruškama. Usled preklapanja generacija veliki broj nimfi je prekriven mednom rosom te insekticidi na njih veoma slabo deluju.