17. juna akcija sakupljanja ambalažnog otpada u Pećincima

Kako je jedan od ciljeva pećinačkog Udruženja poljoprivrednika zaštita poljoprivrednog zemljišta od zagađivanja, iz Udruženja apeluju na pojoprivrednike da upotrebljenu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja nikako ne bacaju po njivama i ne spaljuju.

Udruženje u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Sremska Mitrovica organizuje 17. juna veliku akciju prikupljanja upotrebljene plastične ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, na šest sabirnih mesta u opštini Pećinci.